Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
82
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Formatuj kartę/Formatuj pamięć
Użyj tej opcji, aby sformatować kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną.
Sformatowanie kart pamięci lub pamięci wewnętrznej powoduje trwałe 
usunięcie wszystkich danych. Odtworzenie usuniętych w ten sposób danych 
nie jest możliwe.
 Przed przystąpieniem do formatowania należy zapisać wszystkie 
ważne zdjęcia na dysku komputera.
Formatowanie karty pamięci
• Włóż kartę pamięci do aparatu.
• W menu ustawień wybierz opcję Formatuj kartę i naciśnij przycisk k.
Formatowanie pamięci wewnętrznej
• Wyjmij kartę pamięci z aparatu.
• W menu ustawień wybierz opcję Formatuj pamięć i naciśnij przycisk k.
Aby rozpocząć formatowanie, na wyświetlonym ekranie wybierz opcję Formatuj i 
naciśnij przycisk 
k.
• W trakcie formatowania nie wyłączaj aparatu ani nie otwieraj pokrywy komory 
baterii/akumulatorów/gniazda karty pamięci.
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Formatuj kartę/Formatuj pamięć M 
przycisk 
k