Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
83
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Język/Language
Wybierz język menu i komunikatów aparatu.
Tryb wideo
Zmień ustawienia podłączania do telewizora.
Wybierz opcję NTSC lub PAL.
NTSC i PAL to standardy analogowej transmisji telewizji kolorowej.
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Język/Language M przycisk k
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Tryb wideo M przycisk k