Nikon L340 VNA780E1 User Manual (pl)

Download
84
Ko
rz
y
st
a
ni
e z
 m
e
nu
Resetuj wszystko
Po wybraniu opcji Resetuj zostaną przywrócone domyślne ustawienia aparatu.
• Niektóre ustawienia, takie jak Strefa czasowa i data i Język/Language, nie są 
resetowane.
C
Resetowanie numerów plików
Aby ustawić numerowanie plików na „0001”, usuń wszystkie zdjęcia zapisane na karcie 
pamięci lub w pamięci wewnętrznej (
A17), a następnie wybierz opcję Resetuj wszystko.
Typ baterii
Aby zapewnić wyświetlanie poprawnych informacji o stanie baterii/akumulatorów 
(
A10), wybierz typ odpowiadający używanym w danym momencie bateriom/
akumulatorom.
Wersja oprogramow.
Wyświetlanie bieżącej wersji oprogramowania aparatu.
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Resetuj wszystko M przycisk k
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Typ baterii M przycisk k
Opcja
Opis
k Alkaliczna (ustawienie 
domyślne)
Baterie alkaliczne LR6/L40 (AA)
l COOLPIX (Ni-MH)
Akumulatory Ni-MH (niklowo-wodorkowe) Nikon 
EN-MH2
m Litowa
Baterie litowe FR6/L91 (AA)
Naciśnij przycisk 
d M ikona menu z M Wersja oprogramow. M przycisk k