Canon SX610 HS 0113C002 User Manual (nl)

Download
145
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
Kan niet vergroten!/Kan dit niet afspelen in Smart Shuffle/Kan niet roteren/
Kan beeld niet wijzigen/Kan Niet Wijzigen/Niet selecteerbaar beeld.
 
De volgende functies zijn wellicht niet beschikbaar voor beelden waarvan de 
bestandsnaam is gewijzigd of die al zijn bewerkt op een computer, of beelden die 
met een andere camera zijn gemaakt. Houd er rekening mee dat functies met 
een sterretje (*) niet beschikbaar zijn voor films.  
Ongeldig selectiebereik
 
U wilde een bereik opgeven voor beeldselectie (= 79, = 82, = 139) en 
u probeerde als eerste beeld een beeld te kiezen dat na het laatste beeld komt 
of omgekeerd.
Selectielimiet bereikt
 
U hebt meer dan 998 beelden geselecteerd voor de printlijst (= 138) of 
 
De instellingen voor de printlijst (= 138) of voor de fotoboekinstellingen 
geselecteerde beelden en probeer het opnieuw .
 
Fout in benaming.
 
De map kon niet worden gemaakt of opnamen konden niet worden gemaakt, 
omdat het maximum aantal mappen (999) voor de opslag van beelden op de 
kaart en het maximum aantal beelden (9999) voor beelden in mappen zijn 
bereikt. Wijzig op het tabblad [ ] de optie [Bestandnr.] in [Auto reset] (= 123) 
Lens fout
 
Deze fout kan optreden als u de lens vasthoudt terwijl deze in beweging is of als 
u de camera gebruikt in een omgeving met veel stof of zand in de lucht.
 
Als deze foutmelding vaak verschijnt, kan dit duiden op schade aan de camera. 
Neem contact op met de helpdesk van Canon Klantenondersteuning.
Camerafout gedetecteerd (foutnummer)
 
Als deze foutmelding verschijnt direct nadat u een opname hebt gemaakt, is het 
beeld mogelijk niet opgeslagen. Ga naar de afspeelmodus om dit te controleren.
 
Als deze foutmelding vaak verschijnt, kan dit duiden op schade aan de camera. 
Schrijf in dat geval de foutcode op (Exx) en neem contact op met de helpdesk 
van Canon Klantenondersteuning.
Berichten op het scherm
Indien er een foutmelding verschijnt op het scherm, reageert u als volgt.
Opnamen maken of afspelen
Geen geheugenkaart
 
Wellicht is de geheugenkaart in de verkeerde richting geplaatst. Plaats de 
geheugenkaart opnieuw en in de juiste richting (= 18).
Geheugenkaart op slot
 
Het schuifje voor schrijfbeveiliging van de geheugenkaart is vergrendeld. 
Verschuif het schuifje voor schrijfbeveiliging naar de ontgrendelde positie 
Kan niet opnemen
 
U probeert een opname te maken zonder geheugenkaart in de camera. Plaats de 
geheugenkaart in de juiste richting om opnamen te maken (= 18).
 
Neem contact op met een helpdesk van Canon Klantenservice als dezelfde 
foutmelding blijft verschijnen nadat u een ondersteunde geheugenkaart (= 2) 
Te weinig kaartruimte
 
Er is onvoldoende ruimte vrij op de geheugenkaart om opnamen te maken 
Laad de accu op (= 17)
Geen beeld.
 
De geheugenkaart bevat geen beelden die kunnen worden weergegeven.
Beveiligd! (= 78)
Onbekend beeld/Incompatible JPEG/Beeld te groot./Kan geen MOV 
afspelen
 
Niet-ondersteunde of beschadigde beelden kunnen niet worden weergegeven.
 
Beelden die zijn bewerkt op een computer, beelden waarvan de bestandsnaam is 
gewijzigd en beelden die met een andere camera zijn gemaakt, kunnen mogelijk 
niet worden afgespeeld.