Canon SX610 HS 0113C002 User Manual (nl)

Download
147
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
(20)  Rode-ogencorrectie (= 42)
(21)  Datumstempel (= 40)
(22) Sluitertijd
(23)  Spotkader (= 59)
(24) Diafragmawaarde
(25) Belichtingscompensatieniveau 
(26)  i-Contrast (= 60)
(27)  ISO-waarde (= 60)
(28)  Zoombalk (= 31)
(29)  Pictogram IS-modus (= 36)
(30)  Knipperdetectie (= 44)
(31)  Auto zoom (= 37)
(32)  Tijdzone (= 120)
(33)  Beeldstabilisatie (= 45)
*  Geeft in de modus [
] het aantal beschikbare opnamen aan.
Batterijniveau
Op het scherm verschijnt een pictogram of bericht dat het resterende 
niveau van de batterij aangeeft.
Scherm
Details
Voldoende opgeladen
Iets leger, maar nog voldoende opgeladen
 (Knippert rood)
Bijna leeg; batterij moet worden opgeladen.
[Laad de accu op]
Batterij is leeg. Laad de batterij onmiddellijk op.
Informatie op het scherm
Opname (informatieweergave)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) (10)(11)(12)(13)(14)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)(23) (24) (25) (26)(27)
(28)
(29)
(30)
(32) (33)
(15)
(31)
(1)  Batterijniveau (= 147)
(2)  Witbalans (= 61)
(3)  My Colors (= 61)
(4)  Transport mode (= 41)
(5)  Eco-modus (= 121)
(6)  Raster (= 43)
(7)  Waarschuwing: camera beweegt 
(8)  Meetmethode (= 59)
(9)  Fotocompressie (= 68), 
(10)  Resterende opnamen (= 158)*
(11)  Zelfontspanner (= 38)
(12)  Filmkwaliteit (= 43)
(13)  Resterende tijd (= 158)
(14)  Zoomvergroting (= 37), Digitale 
(15)  Scherpstelbereik (= 63)
(16)  Opnamemodus (= 149),  
(17)  AF Frame (= 64)
(18)  Modus Hybride automatisch