Canon SX610 HS 0113C002 User Manual (nl)

Download
24
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
 
U kunt meerdere beelden selecteren om in één keer te 
wissen (= 81).
Speel films af.
 
Druk op de knop [ ], druk op de 
knoppen [ ][ ] om [ ] te selecteren 
en druk vervolgens nogmaals op de 
knop [ ].
 
Het afspelen begint en na de film 
verschijnt [
].
 
Om het volume aan te passen, 
drukt u tijdens het afspelen op de 
knoppen [ ][ ].
 
Om vanuit de afspeelmodus naar de opnamemodus te gaan, 
drukt u de ontspanknop half in.
Beelden wissen
U kunt beelden die u niet meer nodig hebt één voor één selecteren en 
wissen. Wees voorzichtig bij het wissen van beelden, want ze kunnen niet 
worden hersteld.
Selecteer het beeld dat u wilt 
wissen.
 
Druk op de knoppen [ ][ ] om een beeld 
te selecteren.
Wis het beeld.
 
Druk op de knop [ ], druk op de 
knoppen [ ][ ] om [ ] te selecteren 
en druk vervolgens nogmaals op de 
knop [ ].
 
Als [Wissen ?] verschijnt, drukt u op 
de knoppen [ ][ ] om [Wissen] te 
selecteren. Druk daarna op de knop [ ].
 
Het huidige beeld wordt nu gewist.
 
Als u het wissen wilt annuleren, drukt 
u op de knoppen [ ][ ] om [Annuleer] te 
kiezen. Druk vervolgens op de knop [ ].