Canon SX610 HS 0113C002 User Manual (nl)

Download
30
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
Klok
U kunt kijken hoe laat het is.
 
Houd de knop [ ] ingedrukt.
 
De huidige tijd verschijnt.
 
Als u de camera verticaal houdt wanneer 
u de klokfunctie gebruik, schakelt het 
scherm over naar verticale weergave. 
Druk op de knoppen [ ][ ] om de 
weergavekleur te wijzigen.
 
Druk nogmaals op de knop [ ] om de 
klokweergave te annuleren.
 
Als de camera is uitgeschakeld, houdt u de knop [ ] ingedrukt 
en drukt u op de ON/OFF-knop om de klok weer te geven.
Indicatorweergave
afhankelijk van de status van de camera.
Kleur
Indicatorstatus Camerastatus
Groen
Aan
Knippert
Bezig met opstarten, opnemen/lezen/
verzenden van beelden, het maken van 
verbonden met/verzenden via Wi-Fi
 
Als het lampje groen knippert, mag u de camera niet uitschakelen, 
het klepje van de geheugenkaart/batterijhouder niet openen en de 
camera niet schudden of aanstoten, omdat hierdoor de beelden, 
camera of geheugenkaart beschadigd kunnen raken.