Canon SX610 HS 0113C002 User Manual (nl)

Download
33
Vóór gebruik
Basishandleiding
Handleiding voor gevorderden
Basishandelingen van 
de camera
Auto-modus/Modus 
Hybride automatisch
Andere opnamestanden
P-modus
Afspeelmodus
Wi-Fi-functies
Menu Instellingen
Accessoires
Bijlage
Index
 
De batterij gaat in deze modus minder lang mee dan in de 
modus [
], omdat er voor iedere opname digest-films worden 
opgenomen.
 
Een digest-film wordt mogelijk niet opgenomen als u een 
foto maakt direct nadat u de camera hebt ingeschakeld, de 
modus  [
] hebt geselecteerd of de camera op andere wijze 
bedient.
 
Geluiden van de camerabewerkingen worden in digest-films ook 
opgenomen.
 
De kwaliteit van digest-films is [
] en kan niet worden gewijzigd.
 
Er worden geen geluiden afgespeeld wanneer u de ontspanknop 
half indrukt of de zelfontspanner instelt.
 
In de volgende gevallen worden digest-films opgeslagen als 
aparte filmbestanden, zelfs als ze op dezelfde dag zijn gemaakt 
met de modus [
].
 -
Het digest-filmbestand is ongeveer 4 GB groot of er is in totaal 
ongeveer 29 minuten en 59 seconden lang opgenomen.
 -
 -
De instellingen voor zomertijd (= 19) of tijdzone (= 120) 
worden gewijzigd.
 -
 
Opgenomen sluitergeluiden kunnen niet worden aangepast of 
gewist.
 
Als u liever digest-films opneemt zonder foto’s, kunt u de instelling 
van tevoren aanpassen. Kies MENU (= 28) > tabblad [
] > 
[Digest-type] > [Geen foto’s] (= 28).
 
De verschillende hoofdstukken kunnen worden bewerkt (= 89).
Digest-film afspelen
Geef een foto weer in de modus [
] om de digest-film af te spelen die 
op dezelfde dag is vastgelegd, of geef de datum op van de digest-film die 
u wilt afspelen (= 72).
3)  Beëindig de opname.
 
Druk nogmaals op de filmknop om de 
filmopname te stoppen. De camera piept 
tweemaal als de opname stopt.
 
De camera stopt automatisch met 
opnemen zodra de geheugenkaart vol 
raakt.
Opnamen maken in de modus Hybride automatisch
 Foto’s 
 Films
U kunt eenvoudig een korte film van de dag maken door foto’s te maken. 
De camera neemt voor elke opname clips van 2 – 4 seconden op van 
scènes, die later worden gecombineerd in een digest-film.
Open de modus [ ].
 
Stel de modusschakelaar in op [
].
Kies de compositie.
 
Volg stap 3 – 4 bij “Opnamen maken 
(Smart Auto)” (= 31) om de compositie 
te kiezen en scherp te stellen.
 
Voor indrukwekkendere digest-films richt 
u de camera ongeveer vier seconden op 
onderwerpen voordat u foto’s maakt.
Maak de opname.
 
Volg stap 4 bij “Opnamen maken 
(Smart Auto)” (= 31) om een foto te 
maken.
 
De camera maakt zowel een foto als 
een filmclip. De clip, die wordt beëindigd 
met de foto en een sluitergeluid, is één 
hoofdstuk in de digest-film.