Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
10 SV
Använda blixten
Blixtfunktionerna kan väljas för bästa 
överensstämmelse med fotograferingsförhållandena.
Skjut blixtomkopplaren för att 
fälla upp blixten.
Stänga av blixten
Stänga av blixten
Tryck ned blixten i kameran.
Tryck på 
I.
P
P
Flash Auto
0.0
0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
MENU
MENU
16
M
:3
4
Använd 
HI för att välja 
inställningsalternativ och tryck 
på 
A-knappen för ställa in 
alternativet.
Alternativ
Beskrivning
Flash Auto
Blixten utlöses automatiskt vid 
svagt ljus eller motljus.
Redeye
Förblixtar avfyras för att reducera 
förekomsten av röda ögon 
i bilderna.
Fill In
Blixten utlöses, oberoende av hur 
ljust det är.
Flash Off
Blixten utlöses inte.