Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
11
SV
Använda självutlösaren
Efter att avtryckaren har tryckts ned helt tas bilden 
efter en kort fördröjning.
Tryck på 
G.
P
P
12
12
22
Y
 
Off
MENU
MENU
0.0
0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
16
M
:3
4
Använd 
HI för att välja 
inställningsalternativ och tryck 
på 
A-knappen för ställa in 
alternativet.
Alternativ
Beskrivning
Y Off
Självutlösaren inaktiveras.
Y 12 sek.
Självutlösarlampan tänds i cirka 
10 sekunder, sedan blinkar den 
i cirka 2 sekunder och därefter 
tas bilden.
Y 2 sek.
Självutlösarlampan blinkar i cirka 
2 sekunder och därefter tas 
bilden.
;
 Auto 
Release
*1
När ditt husdjur (katt eller hund) 
vrider dess huvud mot kameran, 
känner kameran igen ansiktet och 
bilden tas automatiskt.
*1
  [Auto Release] visas endast när 
s-läget är [U] 
eller [t]. 
Avbryta självutlösaren efter att den startat
Avbryta självutlösaren efter att den startat
Tryck på 
m-knappen.