Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
12 SV
Fotograferingsskärmen visas
F3.4
F3.4
1/100
1/100
DATE
44 N
ORM
0.0
0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
16
M
4:3
P
P
0:34
0:34
1
10
16
18
19
20
17
11
13
21
23
24
22
25
26
27
12
14
15
z
z
2
3
4
5
6
7
8
9
När avtryckaren trycks ned halvvägs
 Läsa ett histogram
 Läsa ett histogram
Om toppen fyller ut för stor del av 
ramen, visas bilden mestadels vit.
Om toppen fyller 
ut för stor del av 
ramen, visas bilden 
mestadels svart.
Den gröna delen visar 
luminansdistribution 
inom skärmens mitt.
Växla displayerna
Växla displayerna
Displayerna ändras i ordningen Normal → 
Detaljerad → Ingen info. varje gång du trycker 
på 
F (INFO).
Nr.
Namn
Normal Detaljerad
Ingen 
info.
1
Fotograferingsläge
R
R
2
Blixt
R
R
3
Självutlösare
R
R
R
4
Exponeringskompensation
R
R
5
Vitbalans
R
R
6
ISO-känslighet
R
R
7
Frammatning
R
R
8
Bildstorlek (stillbilder)
R
R
9
Förhållande
R
R
10 Inspelning med reducering 
av ljud/vindbrus
R
R
11 Bildstorlek 
(videosekvenser)
R
R
12 Filminspelningslängd
R
R
13 Filminspelningsikon
R
R
14 Världstid
R
15 Bildstabilisering
R
16 Mätning
R
17 Datumstämpel
R
R
18 Compression
R
R
19 Antal stillbilder som går 
att lagra
R
R
20 Aktuellt minne
R
R
21 Batterikontroll
R
R
22 Histogram
R
23 AF-markering
R
R
R
24 Rutnät
R
25 Bländarvärde
R
R
R
26 Slutartid
R
R
R
27 Kameraskakvarning
R
R
R