Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
13
SV
 Välja fotograferingsläget
  Standardinställningarna för funktionerna är markerade med 
.
Fotograferingsläge
Underläge
 P (P-läge)
M (M-läge)
Q (Q-läge)
Rekommenderat/Set 1/Set 2/Set 3
 a (Supermakroläge)
 
s (s-läge)
B Portrait/F Landscape/i Hand-Held Starlight/G Night  Scene/
M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/R Self  Portrait/S Sunset/X Fireworks/
V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/U Pet Mode – Cat/
t Pet Mode – Dog/h Backlight HDR
P (P-läge)
Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/Refl ection/
Miniature/Fragmented/Dramatic
p (Panorama-läge)
Auto/Manual
. (Stillbild med 
A-klippläge)
4/2/0/3/1//
 
● »Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s.65), »Lista över inställningar för 
s» (s.66), 
»Lista över inställningar för P» (s.68)
 
● I vissa fotograferingslägen kan det ta några ögonblick att bearbeta bilden när den tagits.