Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
14 SV
Tryck på 
H på pilknapparna i 
standbylägesskärmen för att välja 
fotograferingsläge.
  Om du vill välja underlägena Q, 
s, 
P, p och . trycker du på G på 
pilknapparna för att först visa underlägena och 
sedan på 
HI på pilknapparna för att välja 
underläget och slutligen på 
Q-knappen.
MENU
MENU
16
M
Scene Mode
4:3
Välja ett underläge
Välja ett underläge
MENU
MENU
16
M
Portrait
4:3
N
ORM
44
16
M
4:3
0:34
0:34
Ikon som anger det underläge som har valts
Lär dig mer om 
fotograferingslägena
 P
 (P-läge)
Kameran väljer rätt bländarvärde 
och slutartid för motivet. Det 
går också att ändra de olika 
fotograferingsinställningarna, t.ex. 
exponeringskompensation, om det 
behövs.
M
 (M-läge)
Kameran väljer automatiskt optimalt 
fotograferingsläge för motivet. 
Fotograferingsförhållandet avgörs av 
kameran och inställningarna kan inte 
ändras, förutom en del funktioner.
Q
 (Q-läge)
Du kan fotografera med Beauty Fix-
effekter.
Rikta kameran mot motivet. 
Kontrollera ramen som visas runt 
det ansikte som detekterats av 
kameran och tryck därefter på 
avtryckaren för att ta bilden.