Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
15
SV
Om du vill spara bilden väljer du 
[OK] på granskningsskärmen och 
trycker på 
Q-knappen. Om du vill 
retuschera bilden ytterligare väljer 
du [Beauty Fix].
OK
Beauty Fix
MENU
Back
Beauty Fix
Beauty Fix
Använd 
FGHI för att välja ett 
retuscheringsalternativ och tryck på 
Q-knappen.
MENU
Off
Eye Color
Back
Kontrollera retuscheringseffekterna på 
granskningsskärmen och tryck därefter på 
Q-knappen för att starta retuscheringsprocessen 
och spara.
 
● Det går att registrera inställningarna för Beauty Fix.
 
● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är 
effektiv.
a
 (Supermakroläge)
Bilder kan tas på avstånd från 3 cm från 
motivet. 
s (s-läge)
Du kan fotografera med det bästa 
läget för motivet och bakgrunden. 
De bästa fotograferingsinställningarna 
för olika motiv är förprogrammerade 
som underlägen. Lägg märke till att 
funktionerna kan vara begränsade 
i vissa lägen.
Se beskrivningarna som visas på 
skärmbilden för val av underläge 
och välj sedan önskat underläge.
P
 (P-läge)
Du kan fotografera med specialeffekter.
Se exempelbilderna som visas på 
skärmbilden för val av underläge och 
välj sedan önskat underläge.
De bästa fotograferingsinställningarna 
för varje effekt är förprogrammerade, 
så vissa funktionsinställningar kan inte 
ändras.
 
● Lägg märke till att vissa effekter inte kan användas 
för videofi lmer.