Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
16 SV
 p
 (Panorama-läge)
Du kan fotografera och kombinera fl era 
bilder för att skapa en bild med en bred 
bildvinkel (panoramabild).
Undermeny
Användning
Auto
Panoramabilder kombineras 
automatiskt genom 
att svänga kameran 
i fotograferingsriktningen.
Manual
Tre bilder tas och kombineras 
av kameran. Användaren 
komponerar bilderna med hjälp 
av guideramen och utlöser 
slutaren manuellt.
 
● Flytta kameran som om du roterade den runt en 
vertikal axel genom objektivets mitt för att ta bättre 
panoramabilder.
Ta bilder med [Auto]
Ta bilder med [Auto]
Välj [Auto] i undermenyn och använd 
HI för att 
välja synvinkeln (STD:180°, FULL:360°) och tryck 
därefter på 
A-knappen.
Rikta kameran mot startpositionen.
Tryck på avtryckaren för att börja fotografera.
Guide
MENU
Cancel
OK
Save
AUTO
FULL
Börja panorera. När pilen når slutet av guiden 
avslutas inspelningen automatiskt.
 
● Kameran behandlar automatiskt bilderna och 
den kombinerade panoramabilden visas.
 
● Tryck på avtryckaren eller 
A-knappen för att 
avbryta fotograferingen mitt i. Om kameran 
pausar ett tag avbryts fotograferingen 
automatiskt.
 
● Om meddelandet [Image was not created.] visas, 
ska du ta bilden igen.
 
● Om du vill avbryta panoramafunktionen trycker du 
på 
m-knappen.
 
● Om slutaren inte utlöses automatiskt, prova 
[Manual].