Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
17
SV
Ta bilder med [Manual]
Ta bilder med [Manual]
Använd 
FGHI för att ange vid vilken kant 
nästa bild ska anslutas.
MANUAL
MANUAL
Riktning för 
ihopslagning 
av bilder
Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden.
Komponera nästabild så att kanten på den första 
bildrutan som visas blekt på skärmen överlappar 
motivet i den andra bildrutan och tryck ned 
avtryckaren.
 
● Om du bara vill slå ihop två bildrutor trycker du på 
A-knappen.
Upprepa steg 3 för att ta en tredje bild. Kameran 
slår automatiskt ihop bildrutorna till en enda 
panoramabild.
 .
 (Stillbild med 
A-klippläge)
När man fotograferar en stillbild sparas 
samtidigt ett videoklipp som inkluderar 
tiden före och efter att slutaren utlöstes.
Undermeny
Beskrivning
4
7 sek./3 sek.
2
5 sek./3 sek.
0
3 sek./3 sek.
3
7 sek./0 sek.
1
5 sek./0 sek.
/
3 sek./0 sek.
 
● Det kanske inte går att fotografera under 
följande förhållanden; direkt efter att du ställt in 
fotograferingsläget (till exempel direkt efter att 
kameran startats) eller direkt efter att en bild tagits. 
 
● Videofi lmens bildstorlek är inställd på VGA.