Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
18 SV
 Titta på bilder
Tryck på 
q-knappen.
Antal bilder/
Totalt antal bilder
12:30
’12/10/26
’13/02/26 12:30
4/30
4/30
Bildvisningsbild
 
● Bilder tagna med Q-läget eller 
serietagningsfunktionen visas som en grupp. 
Vrid zoomreglaget till T-sidan för att visa bilden 
i gruppen.
Använd 
HI för att välja en bild.
Visar 
föregående 
bild
Visar nästa 
bild
 
● Håll 
I för att snabbspola framåt och håll H 
för att snabbspola bakåt.
 
● Tryck på 
q-knappen igen för att återgå till 
fotograferingsskärmen.
Spela upp ljudinspelningar
Spela upp ljudinspelningar
När du vill spela upp ljud som spelats in med en bild, 
väljer du bilden och trycker på 
A-knappen. 
 
● Tryck på 
FG för att justera volymen.
 Småbildsformat och 
närbildsvisning
Med småbildsformat ges ett snabbval av en önskad 
bild. Med närbildsvisning (förstoring upp till 10×) går 
det att kontrollera bilddetaljer.
Vrid zoomspaken.
12:30
4/30
4/30
12:30
’13/02/26 12:30
4/30
4/30
W
T
W
T
’13/02/26 12:30
Helskärmsläge
Närbildsvisning
Småbildsformat
’13/02/26 12:30