Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
19
SV
Välja en bild i småbildsformat
Välja en bild i småbildsformat
Använd 
FGHI för att välja en bild och tryck 
på 
A-knappen för att visa den valda bilden 
i helskärmsläge.
Bläddra i en bild i närbildsvisning
Bläddra i en bild i närbildsvisning
Använd 
FGHI för att gå till området som ska 
granskas.
 Visa panoramabilder
Panoramabilder som har kombinerats med hjälp av 
[Auto] eller [Manual] kan rullas för visning.
Välj en panoramabild under 
bildvisning.
4/30
4/30
OK
Replay
’13/02/26 12:30
Tryck på 
A-knappen.
   
Visningsområde
Styra visning av panoramabilder
Styra visning av panoramabilder
Avbryta bildvisning: Tryck på 
m-knappen.
Paus: Tryck på 
A-knappen.
Kontroll vid paus
Tryck på 
FGHI för att rulla bilden i samma 
riktning som den tryckta knappen.
Tryck på zoomspaken för att förstora/förminska 
bilden.
Tryck på 
A-knappen för att starta om rullningen.
Visa grupperade bilder
Med Q, Sequential eller Photo tillsammans med 
A-klipp, visas de tagna bilder som en grupp vid 
bildvisning.
T-sidan
Expanderar (ej för foto med 
A-klipp).
• Välj bilden och tryck på 
A-knappen för att visa 
respektive bilder.
• Använd 
HI för att visa 
föregående/efterföljande bild.
A-knapp
Visa/pausa visning.