Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
SV
Kontrollera innehållet i lådan
eller
Digitalkamera
Kamerarem Litiumjonbatteri 
(LI-50B)
USB-nätadapter 
(F-2AC)
USB-kabel 
(CB-USB8)
OLYMPUS Setup 
CD-ROM-skiva
Kamerans delar
Kamerans delar
3
2
1
4
6
5
7
8
9
11
10
1
  Fäste för kamerarem
2
 Kontaktlucka
3
 Multikontakt
4
 HDMI-mikrokontakt
5
 Mikrofon
6
 Självutlösarlampa/AF-belysning
7
 Batteri-/kortlucka
8
 Batteri-/kortluckans lås
9
 Blixt
10
 Objektiv
11
 Stativfäste
$
 Obs!
•  Den här handboken visar den engelska menydisplayen i illustrationerna och förklaringarna. Du kan välja 
menydisplayspråket för den här kameran. För mer information, läs »Byta displayspråket» (s. 46).
Andra tillbehör som inte visas: Garantikort
Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts.