Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
20 SV
Bildserier
Bildserier
 
● Bilder som tagits i serie spelas upp 
automatiskt.
 
● Expandera för att visa bilderna i indexvy.
Bildserier
Expand
Expand
4/30
4/30
’13/02/26 12:30
T
Play
Play
OK
.
. (Stillbild med 
 (Stillbild med A
A-klipp)-bildruta
-klipp)-bildruta
 
● Videoklippet och stillbilderna spelas upp.
.
-ram
Play
Play
OK
’13/02/26
’13/02/26 12:30
12:30
4/30
4/30