Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
21
SV
Skärm för bildvisningsläge
 
● Normal
Nr.
Namn
Normal Detaljerad
Ingen 
info.
1
Batterikontroll
R
2
Foto med fi lmklipp
R
R
R
3
Eye-Fi-
överföringsdata
R
R
4
Skydda
R
R
5
Lägga till ljud
R
R
6
Uppladdnings-
ordning
R
R
7
Utskrifts-
reservation/
antalet utskrifter
R
R
8
Aktuellt minne
R
R
9
Bildnummer/totalt 
antal bilder
R
R
10 Compression
R
11 Slutartid
R
12 Fotograferingsläge
R
13 ISO-känslighet
R
14 Bländarvärde
R
15 Histogram
R
16 Exponerings-
kompensation
R
17 Fotograferings-
underläge
R
18 Vitbalans
R
19 Upplösning
R
20 Filnamn
R
21 Inspelningsdatum 
och tid
R
R
22 Grupperade bilder
R
R
R
4/30
4/30
10
10
12:30
’13/02/26
’13/02/26 12:30
9
8
3 4
2
5
7
6
21
22
Stillbild
 
● Detaljerad
4/30
4/30
10
10
100-0004
2.0
1/1000
4608 3456
AUTO
WB
100
ISO
N
ORM
1
MAGIC
’13/02/26 12:30
F3.9 
2.0
F3.9
1/1000
100
ISO
MAGIC
’13/02/26 12:30
1
N
ORM
AUTO
WB
4608 3456
100-0004
1
9
8
3 4
2
5
7
6
12
11
13
10
14
16
19
18
21
15
17
20
22
 
● Ingen information
2
22
Växla displayerna
Växla displayerna
Displayerna ändras i ordningen Normal → Detaljerad → 
Ingen info. varje gång du trycker på 
F (INFO).