Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
22 SV
 Radera bilder under 
uppspelning
Visa bilden du vill radera och 
tryck på 
G (
D).
Erase
MENU
Erase
Cancel
4/30
4/30
Back
100-0004
100-0004
Tryck på 
FG för att välja [Erase] 
och tryck på 
A-knappen.
 
● Grupperade bilder raderas som en grupp. Om 
du vill radera bilder från de grupperade bilderna 
kan du expandera gruppen och ta bort bilderna 
individuellt.
 
● Flera bilder eller alla bilder kan raderas samtidigt 
(s.38).
Spela in videosekvenser 
Tryck på 
R-knappen för att starta 
inspelning.
0:00
REC
REC
0:00
0:34
0:34
0:00
0:00
REC
REC
0:34
0:34
Lyser röd under 
inspelning
Inspelningstid
Inspelningslängd (s.72)
 
● Filmen spelas in i det inställda 
fotograferingsläget. Lägg märke till att 
fotograferingslägeseffekterna kanske inte 
kan användas i vissa fotograferingslägen.
 
● Ljud spelas också in.
 
● När du använder en kamera med en CMOS-
bildsensor kan det hända att rörliga föremål 
uppträder förvrängda pga. fenomenet 
med rullande slutare. Detta är ett fysiskt 
fenomen där distorsion uppstår i bilden när 
du avbildar snabbrörliga föremål eller pga. 
kameraskakningar. I synnerhet blir detta 
fenomen mer märkbart när du använder 
en lång brännvidd.
Tryck på 
R-knappen igen för att 
avsluta inspelningen.