Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
23
SV
Visa videosekvenser
Välj en videosekvens och tryck på 
A-knappen.
 
00:12/00:34
00:12/00:34
Under bildvisning
Videosekvens
12:30
12:30
4/30
4/30
OK
Movie Play
Movie Play
’13/02/26
’13/02/26
Pausa och 
återstarta 
uppspelning
Tryck på 
A-knappen för att 
pausa uppspelning. Under paus, 
snabbspolning framåt eller 
bakåt, trycker du på 
A-knappen 
för att starta om uppspelningen.
Snabbspolning 
framåt
Tryck på 
I för att snabbspola 
framåt. Tryck på 
I igen för 
att öka hastigheten för 
snabbspolning framåt.
Snabbspola 
tillbaka
Tryck på 
H för att spola tillbaka. 
Tryck på 
H igen för att öka 
bakåtspolningshastigheten.
Justera 
volymen
Använd 
FG för att justera 
volymen.
Funktioner medan uppspelning är pausad
Funktioner medan uppspelning är pausad
Under paus
00:14/00:34
00:14/00:34
Förfl uten tid/
Total inspelningstid
Gå till början 
eller slutet
Använd 
F för att visa den första 
bildrutan och tryck på 
G för att 
visa den sista bildrutan.
Mata fram och 
spola tillbaka 
en bildruta åt 
gången
Tryck på 
I eller H för att stega 
en bildruta åt gången framåt 
eller bakåt. Håll 
I eller H tryckt 
för att spola framåt eller bakåt 
kontinuerligt.
Återuppta 
uppspelning
Tryck på 
A-knappen för att 
återuppta uppspelning.
Stoppa uppspelning av en videosekvens
Stoppa uppspelning av en videosekvens
Tryck på 
m-knappen.
 
● Om du vill spela upp videosekvenser på en dator, 
rekommenderas att du använder den medföljande 
datorprogramvaran. Första gången du använder 
datorprogramvaran ska du ansluta kameran till 
datorn och därefter starta programvaran.