Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
24 SV
Menyinställningar
Mer information fi nns i »Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s.65).
Funktionsmeny
P
P
MENU
MENU
0.0
0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
16
M
Program Auto
4:3
6
7
3
2
1
5
4
8
Inställningsmeny (s.28)
 Funktionsmeny
 Funktionsmeny
1
 Blixt
5
 ISO-känslighet
2
 Självutlösare
6
 Frammatning
3
 Exponeringskompensation
7
 Bildstorlek
4
 Vitbalans
8
 Bildformat
 Använda funktionsmenyn
Använd 
H på pilknapparna för att 
visa funktionsmenyn.
Använd 
FG på pilknapparna för 
att välja den funktion som ska 
ställas in.
Använd 
HI på pilknapparna för att 
välja inställningsvärdet och tryck 
sedan på 
A-knappen för att ange 
inställningen.
Exempel:   exponeringskompensation
Exposure Comp.
P
P
0
0
± 0.0
11
22
22
11
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
MENU
MENU
16
M
:3
4