Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
25
SV
 Blixt
Ställer in blixtavfyrningsmetoden.
_
Flash Auto
Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.
!  Redeye
Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna.
Fill In
Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är.
$
Flash Off
Blixten utlöses inte.
 Självutlösare
Ställer in tiden efter att avtryckaren tryckts ned tills bilden tas.
b
Y Off
Självutlösaren inaktiveras.
Y 12 sek.
Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder 
och därefter tas bilden.
d
Y 2 sek.
Självutlösarlampan blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden.
;
Auto Release
När ditt husdjur (katt eller hund) vrider dess huvud mot kameran, känner kameran 
igen ansiktet och bilden tas automatiskt.
 Exponerings-
kompensation
Kompenserar för ljusstyrkan (korrekt exponering) justerad av kameran.
–2.0 till +2.0 Värde
Ställer in ett större negativt (–) värde för att justera mörkare, eller ett större positivt 
(+) värde för att justera ljusare.
 Vitbalans
Ställer in rätt färgschema för belysningen av motivet.
e
WB Auto
Kamera justerar vitbalansen automatiskt.
f
Soligt
Lämpligt för fotografering utomhus, under en klar himmel.
g
Molnigt
Lämpligt för fotografering utomhus, i molnig väderlek.
h
Glödlampa
Lämpligt för fotografering i glödlampsbelysning.

 
Lysrör
Lämpligt för fotografering i lysrörsbelysning.
X
One Touch 1
För manuell justering av vitbalansen utifrån ljuset vid fotografering. Håll fram 
ett vitt papper eller annat vitt föremål så att det fyller hela bilden och tryck på 
m-knappen för att ställa in vitbalansen. Information om hur du registrerar 
vitbalans med en tryckning, se »Registrera vitbalanssnabbval» (s.27).
Y
One Touch 2