Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
26 SV
 ISO-känslighet
Ställer in ISO-känsligheten.
l
ISO Auto
Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på bildkvalitet.
m
High ISO 
Auto
Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på att minimera oskärpa 
orsakad av rörliga motiv eller kameraskakningar.
Q
 till P Värde
Ställ in ett mindre värde för att minska brus i bilden eller ett större värde för att 
minska oskärpa.
 Frammatning
Ställer in funktionen för seriefotografering.
o
En åt gången
En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner.
)
Sekvens 1
Kameran tar sekvensbilder med cirka 1,5 bilder/sek.
*
Sekvens 2
Kameran tar upp till 3 bilder i följd med cirka 3 bilder/sek.
c
High-Speed1
Kameran tar upp till 28 bilder i följd med cirka 10 bilder/sek.
d
High-Speed2
Kameran tar upp till 28 bilder i följd med cirka 30 bilder/sek.
 Upplösning
Ställer in antalet inspelningspixlar.
(
4608×3456
Lämpligt för utskrift av bilder större än A3-format.
4
3200×2400
Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format.
3
1920×1440
Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format.
7
640×480
Lämpligt för användning av bilder i e-post.
 Aspect
Ställer in bilderna bredd-/höjdförhållande.
u
4:3
Ändra det horisontella/vertikala förhållandet när du tar bilder.
v
16:9
w
3:2
x
1:1
 
● I vissa fotograferingslägen kan vissa funktioner inte ställas in. Se »Lista med inställningar tillgängliga i varje 
fotograferingsläge» (s.65).
 
● Exempel på bildstorlek när bildförhållandet är 4:3.