Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
27
SV
 Registrera vitbalanssnabbval
 Registrera vitbalanssnabbval
Välj [X One Touch 1] eller [Y One Touch 2], rikta kameran mot ett vitt papper eller annat vitt föremål och 
tryck på 
m-knappen.
 
● Kameran utlöser slutaren och vitbalansen registreras. När vitbalansen redan har registrerats, uppdateras 
den lagrade informationen.
 
● Den registrerade vitbalansen tas inte bort genom att strömmen stängs av.
 
● Utför denna procedur under det ljus där bilderna faktiskt tas.
 
● När kamerainställningarna ändras måste vitbalansen registreras igen.
 
● När vitbalansen inte kan registreras, kontrollerar du att det vita papperet fyller hela skärmen och gör 
sedan om proceduren.