Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
29
SV
 Använda inställningsmenyn
Tryck på 
m-knappen under fotografering eller bildvisning för att visa inställningsmenyn. 
Inställningsmenyn ger åtkomst till en mängd olika kamerainställningar, t.ex. fotograferings- och 
uppspelningsfunktioner, tid- och datuminställningar och visningsalternativ.
Använd 
FG för att välja önskad 
undermeny 1 och tryck på 
A-knappen.
MENU
Settings Menu 2
Back
File Name
Reset
TV Out
X
X
’13.02.26 12:30
English
Power Save
Off
Off
Pixel Mapping
 
Undermeny 2
MENU
Settings Menu 2
Back
File Name
Reset
TV Out
X
X
’13.02.26 12:30
English
Power Save
Power Save
Pixel Mapping
On
Off
Använd 
FG för att välja önskad 
undermeny 2 och tryck på 
A-knappen.
 
● När en inställning är vald återgår visningen till 
Undermeny 1.
 
● Det kan fi nnas ytterligare funktioner.
MENU
Settings Menu 2
Back
File Name
Reset
TV Out
X
X
’13.02.26 12:30
English
Power Save
Power Save
On
On
Pixel Mapping
Tryck på 
m-knappen för att 
slutföra inställningen.
Tryck på 
m-knappen.
 
● Inställningsmenyn visas.
Reset
ESP
On
Image Stabilizer
Compression
Shadow Adjust
AF Mode
Digital Zoom
ESP/
Normal
Auto
Face/iESP
Off
Camera Menu 1
MENU
Back
Tryck på 
H för att välja sidfl ikarna. 
Använd 
FG för att välja önskad 
sidfl ik och tryck på 
I.
MENU
Settings Menu 2
Back
File Name
Reset
TV Out
X
X
’13.02.26 12:30
English
Power Save
Power Save
Off
Off
Pixel Mapping
Flik för sida
 
MENU
Settings Menu 2
Back
File Name
Reset
TV Out
X
X
’13.02.26 12:30
English
Power Save
Power Save
Off
Off
Pixel Mapping
Undermeny 1