Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
3
SV
2
7
8
9
12
11
10
3
6
1
4
5
1
 Blixtomkopplare
2
 Högtalare
3
 Zoomspak
Avtryckare
Indikatorlampa
6
  n-knappen
Skärm
R-knapp (videoinspelning)
q-knapp (växla mellan fotografering 
och bildvisning)
10 
Pilknappar
 
INFO (ändra informationsdisplay)
 
# (blixt)
 
Y (självutlösare)
 
D (radera)
11 
A-knapp (OK)
12 
m-knapp
Fästa kameraremmen
Fästa kameraremmen
  Dra åt remmen hårt så att den inte lossnar.
Pilknappar
H (vänster)
G (ned)
F (upp)
I (höger)
 
FGHI uppmanar dig att trycka pilknapparna 
uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.