Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
30 SV
 
● Standardinställningarna för funktionerna är 
markerade med 
.
 
● Mer information om användningsmetod fi nns 
i »Använda inställningsmenyn» (s.29).
 z Kamerameny 1
 Återställa 
 Återställa 
fotograferingsfunktionerna till 
fotograferingsfunktionerna till 
standardinställningarna 
standardinställningarna z
z [Reset]
 [Reset]
Undermeny 2
Användning
Yes
Återställer följande 
menyfunktioner till 
standardinställningarna.
• Fotograferingsläge
• Blixt
• Självutlösare
• Exponeringskompensation
• Vitbalans
• ISO-känslighet
• Frammatning
• Bildstorlek (stillbilder)
• Förhållande
• Funktioner på Kamerameny 1, 
Kamerameny 2 och 
Videosekvensmeny
No
Inställningarna ändras inte.
 Välja bildkvalitet för stillbilder 
 Välja bildkvalitet för stillbilder 
z
z [Compression]
 [Compression]
Undermeny 2
Användning
Fine
Fotografera med hög kvalitet.
Normal
Fotografera med normal kvalitet.
 
● »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/
inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet 
och på kort» (s.72)
 Göra motivet ljusare vid motljus 
 Göra motivet ljusare vid motljus 
z
z [Shadow Adjust]
 [Shadow Adjust]
Undermeny 2
Användning
Auto
Aktiveras automatiskt när ett 
kompatibelt fokuseringsläge väljs.
Off
Effekten tillämpas inte.
On
Fotografera med automatisk 
justering för att göra ett mörkt 
område ljusare.
 
● När [ESP/n] är inställt på [n], ställs [Shadow 
Adjust] automatiskt in på [Off].