Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
32 SV
 Fotografering med högre 
 Fotografering med högre 
förstoringar än den optiska 
förstoringar än den optiska 
zoomen 
zoomen z
z [Digital Zoom]
 [Digital Zoom]
Undermeny 2
Användning
Off
Inaktiverar digital zoom.
On
Aktiverar digital zoom.
 
● Alternativet som är valt för [Digital Zoom] påverkar 
zoomindikatorns utseende. (s.34)
 Reducera suddighet som 
 Reducera suddighet som 
orsakas av kameraskakning vid 
orsakas av kameraskakning vid 
fotografering 
fotografering z
z [Image Stabilizer]
 [Image Stabilizer]
Undermeny 2
Användning
Off
Bildstabiliseringen inaktiveras.
Detta alternativ rekommenderas 
för fotografering när kameran 
låses på plats på ett stativ eller 
annan stabil yta.
On
Bildstabiliseringen aktiveras.
Under 
exponering
Bildstabilisering aktiveras när du 
trycker ner avtryckaren helt.
 
● När [Image Stabilizer] är aktiverat kan det hända 
att kameran avger ljud under bildstabilisering.
 
● Bilder kanske inte stabiliseras om 
kameraskakningarna är för kraftiga.
 
● När slutartiden är extremt lång, t ex när man tar 
bilder på natten, kanske [Image Stabilizer] inte är 
lika effektivt.
 z Camera Menu 2
 Använda hjälplampan för 
 Använda hjälplampan för 
att fotografera mörka motiv 
att fotografera mörka motiv 
z
z [AF Illuminat.]
 [AF Illuminat.]
Undermeny 2
Användning
Off
AF-lampan används inte.
On
När avtryckaren trycks ned 
halvvägs tänds AF-lampan som 
hjälp för fokusering.
AF-lampa