Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
34 SV
 Fotografering av större bilder än med optisk zoom med låg försämring 
 Fotografering av större bilder än med optisk zoom med låg försämring 
av bildkvalitet 
av bildkvalitet z
z [Super-Res Zoom]
 [Super-Res Zoom]
Undermeny 2
Användning
Off
Avaktivera superupplösningszoom.
On
Aktivera superupplösningszoom.
 
● [Super-Res Zoom] är bara tillgängligt när [Image Size] är inställt på [(].
 Zoom med 
superupplösning
Digital zoom
Upplösning
Zoomindikator
On
Off
16M
Zoom med superupplösning
Off
On
16M
Digital zoom
Andra
*1
On
On
16M
Zoom med superupplösning
Digital zoom
*1
  På grund av ökad bearbetning av pixlarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende 
på inställningen för bildstorlek.
 
● Fotografi er som har tagits när zoomindikatorn visas i rött kan förefalla »korniga».