Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
35
SV
 A Movie Menu
 Välja bildstorleken för 
 Välja bildstorleken för 
videosekvenser 
videosekvenser A
A [Image Size]
 [Image Size]
Undermeny 2
Användning
1080p 
720p
VGA (640×480)
HS 120fps
*1
(640×480)
HS 240fps
*1
(320×240)
Välj bildkvalitet baserat på bildens 
storlek och bildfrekvens.
*1
  HS: Spela in videosekvenser av motiv som rör sig 
snabbt för uppspelning i slow-motion. 
Endast tillgängligt i P-läge.
 
● »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/
inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet 
och på kort» (s.72)
 Reducera suddighet som 
 Reducera suddighet som 
orsakas av kameraskakning vid 
orsakas av kameraskakning vid 
fotografering 
fotografering A
A  [IS Movie Mode]
[IS Movie Mode]
Undermeny 2
Användning
Off
Bildstabiliseringen inaktiveras. 
Detta alternativ rekommenderas 
för fotografering när kameran 
låses på plats på ett stativ eller 
annan stabil yta.
On
Bildstabiliseringen aktiveras.
 
● Bilder kanske inte stabiliseras om 
kameraskakningarna är för kraftiga.
 
● I HS-fi lmläge är den här inställningen fast på [Off].
Spela in ljud när man spelar in 
Spela in ljud när man spelar in 
videosekvenser 
videosekvenser A
A [ [R
R]]
Undermeny 2
Användning
Off
Inget ljud spelas in.
On
Ljud spelas in.
 
● Inget ljud spelas in när ett HS-videofi lmsläge 
har valts.
 Minska vindbrus i det inspelade 
 Minska vindbrus i det inspelade 
ljudet när du spelar in 
ljudet när du spelar in 
videosekvenser 
videosekvenser 
A
A [Wind Noise Setting]
 [Wind Noise Setting]
Undermeny 2
Användning
Off
Avaktivera Wind Noise Reduction.
On
Använder Wind Noise Reduction.