Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
36 SV
 q Uppspelningsmeny
 Automatisk visning av bilder 
 Automatisk visning av bilder 
q
q [Slideshow]
 [Slideshow]
Undermeny 2 Undermeny 3
Användning
BGM
Off/Cosmic/
Breeze/
Mellow/
Dreamy/
Urban
Väljer alternativ för 
bakgrundsmusiken.
Typ
Normal/
Fader/
Zoom
Väljer typ av 
övergångseffekter 
som används 
mellan bilder.
Start
Startar bildspelet.
 
● Under ett bildspel, tryck på 
I för att gå framåt en 
bild eller tryck på 
H för att gå bakåt en bild.
 
● Tryck på 
m-knappen eller A-knappen för att 
stoppa bildspelet.
Ändra bildstorleken 
Ändra bildstorleken 
q
q [ [Q
Q]]
Detta sparar en högupplöst bild som en separat 
bild i en mindre storlek för bifogande i ett 
e-postmeddelande och andra program.
Undermeny 1
Undermeny 2
Undermeny 3
Edit
Q
n
9
Använd 
HI för att välja en bild.
Använd 
FG för att välja en bildstorlek och tryck 
på 
A-knappen.
 
● Bilden med ny storlek sparas som en 
separat bild.
Beskära bild 
Beskära bild 
q
q [ [P
P]]
Undermeny 1
Undermeny 2
Edit
P
Använd 
HI för att välja en bild och tryck på 
A-knappen.
Använd zoomknappen för att välja storleken för 
beskärningsramen och använd 
FGHI för att 
fl ytta ramen.
MENU
Back
Beskärningsram
Tryck på 
A-knappen efter att du har valt området 
att beskära.
 
● Den redigerade bilden sparas som en 
separat bild.
 Lägga till ljud till stillbilder 
 Lägga till ljud till stillbilder 
q
q [ [R
R]]
Undermeny 1
Undermeny 2
Edit
R