Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
37
SV
Använd 
HI för att välja en bild.
Rikta mikrofonen mot ljudkällan.
Mikrofon
Tryck på 
A-knappen.
 
● Inspelningen startar.
 
● Kameran börjar spela in ljud under cirka 
4 sekunder medan bilden visas.
Retuschera ansikten på stillbilder 
Retuschera ansikten på stillbilder 
q
q [Beauty Fix]
 [Beauty Fix]
Undermeny 1
Undermeny 2
Edit
Beauty Fix
 
● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är 
effektiv.
Använd 
HI för att välja en bild och tryck på 
Q-knappen.
Använd 
FG för att välja ett retuscheringsalternativ 
och tryck på 
Q-knappen.
Om du vill spara bilden väljer du [OK] på 
granskningsskärmen och trycker på 
Q-knappen. 
Om du vill retuschera bilden ytterligare väljer 
du [Beauty Fix].
 
● Den retuscherade bilden sparas som en 
separat bild.
OK
Beauty Fix
MENU
Back
 
● [Image Size] för den retuscherade bilden är 
begränsad till [3] eller lägre. 
Beauty Fix
Beauty Fix
Välj ett retuscheringsalternativ och en 
retuscheringsnivå och tryck på 
A-knappen.
MENU
Off
Eye Color
Back
Tryck på 
Q-knappen på granskningsskärmen.
Göra områden som är mörka 
Göra områden som är mörka 
på grund av motljus eller andra 
på grund av motljus eller andra 
anledningar 
anledningar 
q
q [Shadow Adj]
 [Shadow Adj]
Undermeny 1
Undermeny 2
Edit
Skuggjustering
Använd 
HI för att välja en bild och tryck på 
A-knappen.
 
● Den redigerade bilden sparas som en 
separat bild.
 
● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är 
effektiv.
 
● Retuscheringsprocessen kan göra att 
bildupplösningen blir lägre.