Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
38 SV
Retuschera röda ögon vid 
Retuschera röda ögon vid 
blixtfotografering 
blixtfotografering 
q
q [Redeye Fix]
 [Redeye Fix]
Undermeny 1
Undermeny 2
Edit
Röda ögon reducering
Använd 
HI för att välja en bild och tryck på 
A-knappen.
 
● Den redigerade bilden sparas som en 
separat bild.
 
● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte 
är effektiv.
 
● Retuscheringsprocessen kan göra att 
bildupplösningen blir lägre.
 Rotera bilder 
 Rotera bilder 
q
q [ [y
y]]
Undermeny 1
Undermeny 2
Edit
y
Använd 
HI för att välja en bild.
Tryck på 
A-knappen för att rotera bilden.
Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att 
göra inställningar för andra bilder och trycker 
på 
m-knappen.
 
● Bilden behåller sin nya riktning även när kameran 
stängts av.
 Radera bilder 
 Radera bilder 
q
q [Erase]
 [Erase]
Undermeny 2
Användning
All Erase
Alla bilder i internminnet eller på 
kortet raderas.
Sel. Image
Bilder väljs individuellt och 
raderas.
Erase
Raderar den visade bilden.
Erase Group
Alla bilder i gruppen raderas.
 
● När du raderar bilder i internminnet ska du inte 
sätta in ett kort i kameran. 
 
● Skyddade bilder kan inte raderas.
 Individuellt välja och radera bilder 
 Individuellt välja och radera bilder 
q
q  
[Sel. Image]
[Sel. Image]
Använd 
FG för att välja [Sel. Image] och tryck på 
A-knappen.
Använd 
FGHI för att välja den bild som ska tas 
bort och tryck på 
A-knappen för att lägga till en 
R-markering på bilden.
 
● Vrid mot T för att återgå till helskärmsvisning.
 
R-markering
Sel. Image (1)
Erase/Cancel
OK
MENU
4/30