Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
SV
 Sätta i och ta bort batteriet och 
kortet (fi nns i handeln)
Följ steg 1 och 2 för att öppna 
batteri-/kortfackets lucka.
2
1
Batteri-/
kortluckans lås
Batteri-/kortlucka
  Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/
kortluckan.
Sätt i batteriet samtidigt som du 
för låsknappen i pilens riktning.
Låsknapp
  Sätt i batteriet så som illustreras med 
C
-markeringen mot batterilåsknappen.
Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) 
kan orsaka hetta eller explosion.
  Skjut låsknappen i pilens riktning för att låsa upp 
och ta därefter ur batteriet.
För in kortet rakt tills det klickar 
på plats.
Skrivskydds-
omkopplare
  Använd alltid SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/
FlashAir-minneskort (med trådlös 
nätverksfunktion) med denna kamera. 
Använd inga andra typer av minneskort. 
»Använda kortet» (s.70)
 
● Rör inte vid kortets metalldelar.
Ta bort kortet
Ta bort kortet
1
2
Tryck på kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann, 
dra därefter ut kortet.