Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
41
SV
 
● Vid användning av ett Eye-Fi-kort ska du läsa 
Eye-Fi-kortets bruksanvisning noga och följa 
anvisningarna.
 
● Denna kamera stödjer inte Eye-Fi-kortets 
Endless-läge.
 
● Innan användning, se »FlashAir/Eye-Fi-kort» (s.70).
 Välja en metod för att ansluta 
 Välja en metod för att ansluta 
kameran till andra enheter 
kameran till andra enheter 
dd [USB Connection]
 [USB Connection]
Undermeny 2
Användning
Auto
Välj det här alternativet för att 
välja anslutningsmetod varje gång 
kameran ansluts till en annan 
enhet.
Storage
Anslut kameran som en 
kortläsare.
MTP
För Windows Vista/Windows 7/
Windows 8, anslut kameran som 
en bärbar enhet.
Utskrift
Välj detta alternativ när du 
ansluter till en PictBridge-
kompatibel skrivare.
 
● När du använder den medföljande programvaran 
väljer du [Storage].
 
● Se »Ansluta till en dator» (s.48) för anslutningsmetod 
med en dator.
Slå på kameran med 
Slå på kameran med 
q
q-knappen 
-knappen 
dd [ [
q
q Power On]
 Power On]
Undermeny 2
Användning
No
Kameran slås inte på. Tryck på 
n-knappen för att sätta på 
kameran.
Yes
Tryck på och håll 
q-knappen 
för att slå på kameran 
i bildvisningsläge.
Spara läget när kameran stängs av 
Spara läget när kameran stängs av 
dd [Keep 
 [Keep z
z Settings]
 Settings]
Undermeny 2
Användning
Yes
Fotograferingsläget sparas 
när kameran stängs av och 
återaktiveras nästa gång kameran 
sätts på.
No
Fotograferingsläget är inställt på 
P-läget när kameran slås på.