Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
43
SV
Undermeny 2
Användning
Reset
Detta alternativ återställer 
löpnummer för mappnamn och 
fi lnamn när ett nytt kort sätts i.
*1
 
Detta är användbart när man 
grupperar bilder på separata kort.
Auto
Även när ett nytt kort sätts i, 
fortsätter numreringen för 
mappnamn och fi lnamn från 
föregående kort. Detta är 
användbart för att hantera alla 
bildmappnamn och fi lnamn 
med löpnummer.
*1
  Numret för mappnamn är återställt till 100, och 
numret för fi lnamnet är återställt till 0001.
Justera bildbehandlingsfunktionen 
Justera bildbehandlingsfunktionen 
dd [Pixel Mapping]
 [Pixel Mapping]
 
● Denna funktion har redan justerats före leverans 
på fabriken och ingen justering krävs direkt efter 
inköp. Ungefär en gång om året rekommenderas 
att du gör en justering.
 
● För bästa resultat väntar du minst en minut 
efter att bilder tagits eller visats innan du utför 
pixelmapping. Om kameran stängs av under 
pixelmapping, se till att utföra den igen.
Justera bildbehandlingsfunktionen
Justera bildbehandlingsfunktionen
Tryck på 
A-knappen när [Start] (Undermeny 2) 
visas.
 
● Kontroll och justering av 
bildbehandlingsfunktionen startar.
Justering av skärmens ljusstyrka 
Justering av skärmens ljusstyrka 
dd [ [s
s]]
Justera skärmens ljusstyrka
Justera skärmens ljusstyrka
Använd 
FG för att justera ljusstyrkan medan du 
tittar på skärmen och tryck på 
A-knappen.
MENU
Back
s