Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
44 SV
  Visa bilder på en TV 
  Visa bilder på en TV 
dd [TV Out]
 [TV Out]
  Videosignalsystemet för TV:n varierar beroende på vilket land/område som du befi nner dig i. Innan du 
visar kamerabilder på TV:n, väljer du videoutgången enligt TV:ns videosignal.
Undermeny 2
Undermeny 3
Användning
NTSC/PAL
NTSC
Ansluta kameran till en TV i Nordamerika, Taiwan, Korea, 
Japan osv.
PAL
Ansluta kameran till en TV i europeiska länder, Kina osv.
HDMI Out
480p/576p
720p
1080i
Ställ in signalformatet som ska ges prioritet. Om TV-inställningen 
inte matchar ändras den automatiskt.
HDMI Control
Off
Styra med kameran.
On
Styra med TV:ns fjärrkontroll.
  Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts.
Visa kamerabilderna på en TV
Visa kamerabilderna på en TV
 
● Anslutning via AV-kabel
Välj samma videosignalsystem på kameran ([NTSC]/[PAL]) som den anslutna TV:n har.
Anslut kameran till TV:n.
 
●  Anslutning via HDMI-kabel
På kameran, välj format för digitalsignalen som ska anslutas ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
Anslut kameran till TV:n.
Slå på TV:n och ändra »INPUT» till »VIDEO (ingång som kameran är ansluten till)».
Slå på kameran och använd 
FGHI för att välja bilden för visning.
 
● När kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln, anslut inte HDMI-kabeln till kameran.