Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
45
SV
Anslut till videoingången 
(gul) och ljudingången 
(vit) på TV:n.
Anslut till HDMI-
kontakten på TV:n.
HDMI-mikrokontakt 
(typ D)
HDMI-kabel
AV-kabel 
(säljs separat: CB-AVC3)
Multikontakt
 
● Mer information om att ändra ingångskällan för TV:n fi nns i TV:ns bruksanvisning.
 
● När både kameran och TV:n är anslutna med en AV-kabel och en HDMI-kabel, får HDMI-kabeln prioritet.
 
● Beroende på TV:ns inställningar kan de visade bilderna och informationen beskäras.
Styra bilder med TV:ns fjärrkontroll
Styra bilder med TV:ns fjärrkontroll
Ställ in [HDMI Control] på [On] och stäng av kameran.
Anslut kameran och TV:n med en HDMI-kabel. »Anslutning via HDMI-kabel» (s.44)
Slå först på TV:n och slå därefter på kameran.
 
● Använd enligt funktionsguiden som visas på TV:n.
 
● Med vissa TV-apparater, kan man inte styra funktioner med TV:ns fjärrkontroll även om funktionsguiden visas 
på skärmen.
 
● Om funktioner inte kan styras med TV:ns fjärrkontroll ska du ställa in [HDMI Control] på [Off] och styr 
funktionerna med hjälp av kameran.