Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
46 SV
 Spara batteriet mellan 
 Spara batteriet mellan 
fotograferingar 
fotograferingar 
dd [Power Save]
 [Power Save]
Undermeny 2
Användning
Off
Avbryter [Power Save].
On
När kameran inte används 
under cirka 10 sekunder stängs 
skärmen automatiskt av för att 
spara batteriet.
Återuppta standbyläge
Återuppta standbyläge
Tryck på valfri kapp.
 Byta språk på displayen 
 Byta språk på displayen 
dd [ [l
l]]
Undermeny 2
Användning
Languages
Det går att välja språk för menyer 
och felmeddelanden som visas 
på skärmen.
 Inställning av datum och tid 
 Inställning av datum och tid 
dd [ [
X
X]]
Tryck på 
FG på pilknapparna för att välja året 
för [Y].
Tryck på 
I på pilknapparna för att spara 
inställningen för [Y].
Som i stegen 1 och 2 trycker du på 
FGHI 
på pilknapparna för att ställa in [M] (månad), 
[D] (dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D] 
(datumordning) och trycker sedan på 
A-knappen.
 
● Tryck på 
A-knappen när tidssignalen når 
00 sekunder för en exakt inställning.
Kontrollera datum och tid
Kontrollera datum och tid
Tryck på INFO-knappen när kameran är avstängd. 
Den aktuella tiden visas i cirka 3 sekunder.