Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
47
SV
 d
 Inställningsmeny 3
 Välja hemmatidszon och 
 Välja hemmatidszon och 
alternativa tidszoner 
alternativa tidszoner 
dd [World Time]
 [World Time]
 
● Du kommer inte kunna välja en tidszon med hjälp 
av [World Time] om kameraklockan inte först har 
ställts in med hjälp av [
X].
Undermeny 2 Undermeny 3
Användning
Home/
Alternate
x
Tiden 
i hemmatidszonen 
(tidszon som 
är vald för x 
i undermeny 2).
z
Tiden i tidszonen för 
resedestinationen 
(tidszonen som 
är vald för 
i undermeny 2).
x
*1
Välj 
hemmatidszonen 
(x).
z
*1, 2
Välj tidszon för 
resedestinationen 
(
z).
*1
  I områden där sommartid gäller, använder du 
FG 
för att aktivera sommartid ([Summer]).
*2
  När du väljer en tidszon, beräknar kameran 
automatiskt tidsskillnaden mellan den valda zonen 
och hemmatidszonen (x) för att visa tiden i 
tidszonen för resedestinationen (
z)
 Registrera inställningarna för 
 Registrera inställningarna för 
Beauty Fix 
Beauty Fix 
dd [Beauty Settings]
 [Beauty Settings]
 
● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är 
effektiv.
Använd 
FG för att välja en 
retuscheringsinställning och tryck på 
Q-knappen.
Tryck på avtryckaren för att ta en porträttbild.
Take a portrait picture.
 
● Bilden sparas inte.
Välj ett retuscheringsalternativ och en 
retuscheringsnivå och tryck på 
A-knappen.
MENU
Off
Eye Color
Back
Tryck på 
Q-knappen på granskningsskärmen för 
att spara bilden.
 
● Registreringen är slutförd.