Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
48 SV
 Ansluta till en dator
När [USB Connection] är inställt på [Auto] ansluter du 
kameran och datorn, väljer [Storage] eller [MTP] på 
skärmbilden för val av anslutningsmetod och trycker 
sedan på 
A-knappen.
Systemkrav
Systemkrav
Windows 
:  Windows XP SP3
 
  Windows Vista SP2
 
  Windows 7 SP1
  
Windows 
8
Macintosh  :  Mac OS v10.5-v10.8
 
● Även om en dator har USB-portar, kan rätt funktion 
inte garanteras i följande fall:
 
● Datorer med USB-portar som installerats med 
ett utbyggnadskort osv.
 
● Datorer som inte har något operativsystem 
installerat vid leverans samt hemmabyggda 
datorer
 
● Om datorn inte stöder SDXC-kort visas ett 
meddelande som uppmanar dig att formatera 
internminnet eller kortet. (Formatering raderar alla 
bilder, så formatera inte.)
Ställ in [USB Connection] i kamerans 
inställningsmeny innan. (s.41)
 Ansluta kameran
 Ansluta kameran
USB-kabel 
(medföljer)
Multikontakt