Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
49
SV
 Installera datorprogramvaran 
och registrera användare
Windows
Windows
Sätt i den medföljande CD-skivan 
i en CD-ROM-enhet.
Windows XP
 
● En »Setup»-dialogruta visas.
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
 
● En dialogruta för automatisk uppspelning 
visas. Klicka på »OLYMPUS Setup» för att 
visa »Setup»-dialogrutan.
 
● Om »Setup»-dialogrutan inte visas väljer du 
»Den här datorn» (Windows XP) eller »Dator» 
(Windows Vista/Windows 7) på startmenyn. 
Dubbelklicka på ikonen för cd-rom-skivan 
(OLYMPUS Setup) för att öppna »OLYMPUS 
Setup»-fönstret och dubbelklicka därefter på 
»Launcher.exe».
  Om dialogrutan »User Account Control» visas 
klickar du på »Yes» eller »Continue».
Registrera din Olympus-produkt.
 
● Klicka på »Registration»-knappen och följ 
anvisningarna på skärmen.
 
● Om du vill registrera kameran måste den vara 
ansluten till en dator. »Ansluta kameran» (s.48)
 
● Om ingenting visas på kameraskärmen även 
efter att kameran har anslutits till datorn, 
kanske batteriet är helt urladdat. Ladda 
batteriet och anslut därefter kameran igen.
Installera OLYMPUS Viewer 3.
 
● Kontrollera systemkraven innan du påbörjar 
installationen.
 
● Klicka på »OLYMPUS Viewer 3»-knappen 
och följ skärmanvisningarna för att installera 
programvaran.