Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
5
SV
 Följ steg 1 och 2 för att stänga 
batteri-/kortfackets lucka.
2
1
  Innan du använder kameran ska du kontrollera 
att batteri-/kortluckan är stängd och låst.
 Ladda batteriet
Anslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameran 
och ladda batteriet.
För laddning av batteriet utomlands, se »Använda 
laddaren och USB-nätadaptern utomlands» (s.70).
 
● Batteriet är inte helt laddat när kameran levereras. 
Före användning ser du till att ladda batteriet tills 
indikatorlampan släcks (upp till 3 timmar).
 Ansluta kameran
 Ansluta kameran
Eluttag
USB-kabel 
(medföljer)
Kontaktlucka
Multikontakt
Indikatorlampa
Tänd: Laddar
Släckt: Uppladdad