Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
52 SV
Direktutskrift (PictBridge)
Genom att ansluta kameran till en PictBridge-
kompatibel skrivare kan du skriva ut bilder direkt utan 
att använda en dator.
Se efter i skrivarens bruksanvisning om den stöder 
PictBridge.
 
● Utskriftslägena, pappersstorlekarna och andra 
parametrar som kan ställas in med kameran 
varierar beroende på skrivaren som används. 
För mer information se skrivarens bruksanvisning.
 
● Mer information om tillgängliga papperstyper, 
påfyllning av papper och installation av 
färgkassetter fi nns i skrivarens bruksanvisning.
 
● I inställningsmenyn ställer du in [USB Connection] 
på [Print]. [USB Connection] (s.41)
 Skriva ut bilder med skrivarens 
standardinställningar 
[Easy Print]
Visa bilden som ska skrivas ut på 
skärmen.
 
● »Titta på bilder» (s.18)
Slå på skrivaren och anslut 
därefter skrivaren till kameran.
USB-kabel 
(medföljer)
I (höger)
Multikontakt
Tryck på 
I för starta utskriften.
För att skriva ut en annan bild 
använder du 
HI för att välja en 
bild och trycker på 
A-knappen.
Avsluta utskriften
Avsluta utskriften
Efter att en vald bild visas på skärmen kopplar du 
bort USB-kabeln från kameran och skrivaren.