Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
53
SV
Ändra skrivarens inställningar 
för utskrift [Custom Print]
Visa bilden som ska skrivas ut på 
skärmen.
 
● »Titta på bilder» (s.18)
Slå på skrivaren och anslut 
därefter skrivaren till kameran.
Tryck på 
A-knappen.
Använd 
FG för att välja 
utskriftsläget och tryck på 
A-knappen.
Undermeny 2
Användning
Utskrift
Detta skriver ut bilden som valdes 
i steg 8.
All Print
Detta skriver ut alla bilder som 
lagrats i det interna minnet eller 
på kortet.
Multi Print
Detta skriver ut en bild 
i multilayoutformat.
All Index
Detta skriver ut småbilder av alla 
bilder som lagrats i det interna 
minnet eller på kortet.
Print Order
*1
Detta skriver ut bilder baserat 
på utskriftsreservationsdata 
på kortet.
*1
  [Print Order] är tillgänglig endast 
när utskriftsreservationer har gjorts. 
»Utskriftsreservationer» (s.55)
Använd 
FG för att välja [Size] 
(undermeny 3) och tryck på 
I.
 
● Om fönstret [Printpaper] inte visas är [Size], 
[Borderless] och [Pics/Sheet] inställda på 
skrivarens standard.
MENU
Printpaper
Size
Borderless
Back
Standard
Standard
Använd 
FG för att välja 
[Borderless]- eller [Pics/Sheet]-
inställningarna och tryck på 
A-knappen.
Undermeny 4
Användning
Off/
On
*1
Bilden skrivs ut med en kant runt 
om ([Off]).
Bilden skrivs ut täckande hela 
sidan ([On]).
(Antalet bilder 
per ark varierar 
beroende på 
skrivaren.)
Antalet bilder per ark ([Pics/
Sheet]) kan endast väljas om 
[Multi Print] väljs i steg 4.
*1 
Tillgängliga inställningar för [Borderless] varierar 
beroende på skrivaren.
  Om [Standard] väljs i steg 5 och 6 skrivs bilden 
ut med skrivarens standardinställningar.