Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
54 SV
Använd 
HI för att välja en bild.
Tryck på 
F för att göra en 
utskriftsreservation för den 
aktuella bilden. Tryck på 
G 
för att göra detaljerade 
utskriftsinställningar för 
den aktuella bilden.
Göra detaljerade skrivarinställningar
Göra detaljerade skrivarinställningar
Använd 
FGHI för att välja inställningen och 
tryck på 
A-knappen.
Undermeny 5 Undermeny 6
Användning
<X
0 to 10
Detta väljer antalet 
utskrifter.
Date
With/
Without
Om du väljer [With] 
skrivs bilder ut med 
datumet.
Om du väljer 
[Without] skrivs 
bilder ut utan 
datumet.
File Name
With/
Without
Om du väljer [With] 
skrivs fi lnamnet ut 
på bilden.
Om du väljer 
[Without] skrivs 
inte fi lnamnet ut 
på bilden.
P
(Fortsätter till 
inställnings-
fönstret.)
Detta väljer en del av 
bilden för utskrift.
Beskära en bild [
Beskära en bild [
P
P]]
Använd zoomreglaget för att välja storleken för 
beskärningsramen, använd 
FGHI för att fl ytta 
ramen och tryck på 
A-knappen.
MENU
Back
Beskärningsram
Använd 
FG för att välja [OK] och tryck på 
A-knappen.
Vid behov upprepar du stegen 7 
och 8 för att välja bilden som 
ska skrivas ut, gör detaljerade 
inställningar och ställer in 
[Single Print].
10 
Tryck på 
A-knappen.
Print
Cancel
MENU
Print
Back