Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
55
SV
11 
Använd 
FG för att välja [Print] 
och tryck på 
A-knappen.
 
● Skrivaren börjar skriva ut.
 
● När [Option Set] har valts i läget [All Print] 
visas fönstret [Print Info].
 
● När den skrivit klart visas fönstret [Print Mode 
Select].
Multi Print
Print Order
All Index
All Print
Print
Print
MENU
Print Mode Select
Back
För att avbryta utskriften
För att avbryta utskriften
Tryck på 
m-knappen medan [Do Not Remove 
USB Cable] visas.
Välj [Cancel] med hjälp av 
FG och tryck därefter 
på 
A-knappen.
12 
Tryck på 
m-knappen.
13 
När meddelandet [Remove USB 
Cable] visas kopplar du bort 
USB-kabeln från kameran och 
skrivaren.
 Utskriftsreservationer
I utskriftsreservationer sparas antalet utskrifter och 
alternativet för datumstämpel i bilden på kortet. 
Det gör det enkelt att skriva ut på en skrivare eller 
affär som stöder DPOF genom att använda endast 
utskriftsreservationer på kortet utan en dator eller 
en kamera.
 
● Utskriftsreservationer kan endast ställas in för 
bilderna som lagrades på kortet.
 
● DPOF-reservationer som är gjorda med en annan 
DPOF-enhet kan inte ändras med denna kamera. 
Gör ändringarna med hjälp av originalenheten. 
Om du gör nya DPOF-reservationer med denna 
kamera raderas reservationer som gjorts av andra 
enheter.
 
● DPOF-utskriftsreservationer kan göras för upp 
till 999 bilder per kort.
 Utskriftsreservationer av 
enstaka bilder [<]
Visa inställningsmenyn.
 
● »Använda inställningsmenyn» (s.29)
Från bildvisningsmenyn 
q, välj 
[Print Order] och tryck därefter 
på 
A-knappen.